Agile Workshops

In het dienstenpallet van ImprovemenT is een aantal workshops van één dagdeel opgenomen, welke focussen op een bepaalde competentie of techniek. Deze kortdurende in-house workshops kunnen als zelfstandige training worden uitgevoerd, maar vormen meestal een toegevoegde module van een trainingstraject op maat.


Software Kwaliteit

De Workshop Software Kwaliteit laat deelnemers het belang inzien van het sturen op software kwaliteit. De workshop is gebaseerd op het ISO 9126 kwaliteitsmodel, een referentie voor het eenduidig omschrijven en meten van software kwaliteitsattributen. Stakeholders vanuit de betrokken disciplines identificeren de gezamenlijke kwaliteitseisen van het eigen software product. Na afloop hebben deelnemers een fundament voor het introduceren van een kwaliteitsprogramma in eigen projecten, een instrument voor het monitoren van een renovatie- of migratietraject. De workshop levert handvatten om de 'Definition of Done' uit te breiden met relevante kwaliteits-eisen.

Concept Mapping

De Workshop Concept Mapping is bedoeld voor ontwikkelteams, werkzaam in een complexe, vaak multidisciplinaire omgeving, waarin het essentieël is dat iedereen hetzelfde begrippenkader hanteert. Concept Mapping is een krachtige, intuïtieve methode voor het doorgronden van de essentie van het domein, het verduidelijken van requirements of illustreren van ingewikkelde designs, en zorgt voor een effectieve informatie-uitwisseling in complexe projecten. Tijdens deze hands-on workshop gaan deelnemers aan de slag met hun eigen concept mapping.

Teambuilding

De Workshop Socratische Intervisie verhoogt het probleem-oplossend vermogen van elk team door het oefenen in 'de kunst van het vragenstellen'. Door middel van de Socratische dialoog leren teamleden goede, inzichtgevende vragen te stellen aan de probleem-eigenaar. Deze vaardigheid vergroot het onderlinge begrip, en geeft een krachtige impuls aan effectieve, cross-functionele samenwerking in Agile teams. Leg de gezamenlijke bouwstenen bloot door teambuilding met Socrates!

Lean Software Development

De Workshop Lean Software Development verschaft een practisch handvat hoe Lean principes te integreren in de Agile werkwijze. Door de combinatie van Scrum en Kanban ontstaat een gestroomlijnde methode om effectief met dringende, niet-ingeplande zaken zoals urgente service-requests of problem-reports om te gaan. Ook geven Lean principes een mogelijkheid om bug-fixing efficiënt en transparant op te nemen in de dagelijkse werkzaamheden van een Scrum team. Dit brengt rust in het team, en verhoogt de kwaliteit en nauwkeurigheid van release planning.

Agile Architecting

Een goede architectuur is van doorslaggevend belang voor de creatie, uitbreiding en onderhoud van complexe, multidisciplinaire software-intensieve systemen. Het traditionele architectuur proces is topzwaar en daardoor vaak tijdrovend en bureacratisch. De opkomst van Agile opent een unieke mogelijkheid voor architecten een gestroomlijnd en effectief architectuur proces in te richten, resulterend in een Agile architectuur. De workshop geeft een overzicht van de vaardigheden en de eigenschappen van de Agile architect, alsmede de kenmerken van een Agile architectuur.

Agile Leiderschap

Veel managers worstelen met de overgang van een 'fixed mindset' naar een 'agile mindset'. De kunst van het loslaten valt niet te leren met de benadering van het paradigma van de voorspelbaarheid en de maakbaarheid. Toch is Agile Leadership broodnodig is deze tijd, waarin fundamenteel andere vaardigheden worden gevraagd. Zonder creativiteit is innovatie schier onmogelijk. In samenwerking met Atelier | Galerie VONC organiseert ImprovemenT creatieve workshops voor Agile Leiderschap. In deze workshops is het zelf ondergaan van het creatieve proces de sleutel om de agile mindset wakker te roepen. Zo is beeldhouwen een krachtige metafoor voor het loslaten van de voorbedachte weg, zodat een onverwacht prachtig resultaat geboekt wordt. Deze workshops zijn met name bedoeld voor senior professionals die vanuit een traditionele omgeving de overstap willen maken naar een Agile manier van werken.