Scrum Methode: Agile mindset in de praktijk


Kenmerkend voor de Scrum methode is de intensieve samenwerking in zelfsturende, multidisciplinaire teams, die in korte cycli een werkend deelproduct opleveren waarmee relevante feedback van toekomstige gebruikers wordt opgehaald. De essentie van de Scrum methode is dat de teams steeds open staan om prioriteiten aan te passen, op basis van nieuwe inzichten van zowel de klant als de makers. Hierdoor bezit het ontwikkelde product de meeste waarde voor de eindgebruikers op het moment van oplevering, hetgeen zeker in een snelle markt van doorslaggevend belang kan zijn.


Voortschrijvend inzicht toepassen als zakelijk voordeel


Scrum is gebaseerd op de Agile mindset, hetgeen betekent dat er niet vooraf tot in detail een planning wordt gemaakt voor de gehele doorlooptijd van het project. Dit betekent ook dat de opdrachtgever niet gedwongen is om van tevoren een zeer gedetailleerde specificatie van het op te leveren product te geven. Gedurende het ontwikkelproces worden in nauwe samenwerking met de betrokkenen zogenaamde user-stories uitgewerkt, waarin wordt weergegeven welke functionaliteit gewenst zijn en welke waarde voor de gebruiker daarmee wrodt behaald. Voortschrijdend inzicht is daarmee niet iets waar je last van hebt (zoals in de traditionele waterval aanpak), maar waarmee je zakelijk voordeel kunt behalen. Effectief inspelen op de onvermijdelijke verandering, dat is waar het in Scrum in essentie om draait.


Succesvolle implementatie en borging van de Scrum methodiek


Regelmatig blijkt dat de ogenschijnlijke eenvoud van de Scrum methode ook een valkuil is. Scrum introduceren en vasthouden doe je niet "tussen de soep en de aardappelen". Het is een gedragsverandering, gebaseerd op een mindset waar veel (vooral traditionele) bedrijven behoorlijk moeite mee hebben. Zeker in de beginfase is ondersteuning van een ervaren Scrum coach onontbeerlijk, terwijl ook alle betrokkenen de Agile principes en de Scrum manier van werken goed tussen de orden dienen te hebben, b.v. door het volgen van de hoog-rendement Scrum opleiding van ImprovemenT.
Open-Inschrijving Agile Scrum training + follow-up voor € 475,-
De eerstvolgende Scrum training is volgeboekt, er is een wachtlijst.

Verhoog nu je effectiviteit èn je marktwaarde, en schrijf je nu in!Gemiddelde waardering voor de ImprovemenT Scrum Trainingen: Waardering Schaal 1-10 (64 recensies)


Kort-cyclish werken bevordert adaptiviteit en verkleint project risico's


In Scrum wordt in kortdurende iteraties gewerkt aan een concrete deeloplevering van het product, met als doel om een korte-termijnplanning op te maken binnen een lange-termijnvisie. Kenmerkend voor deze interaties is dat op dagelijkse basis de werkzaamheden door de teamleden worden afgestemd. Aan het einde van iedere sprint wordt gezamenlijk terugekeken op de gevolgde werkwijze, zodat de Scrum methodiek in onderling overleg wordt geoptimaliseerd. De deelnemers aan een Scrum ontwikkeltraject zijn dus in staat om op een stabiele wijze aan een werkend resultaat te werken, terwijl via gecontroleerde mechanismes steeds afstemming plaatsvindt ten behoeve van nieuwe en veranderende vereisten. De Scrum methodiek is een schoolvoorbeeld van 'continuous learning': het is een voortdurend verbeterproces, zowel voor het ontwikkelende product als voor de leden van het Scrum team.

Hoe hou je de kosten in de hand als de scope vooraf niet duidelijk is?


Een Scrum project is in principe fixed time en fixed budget. De scope is de knop waaraan je samen met de opdrachtgever aan draait om op het moment van oplevering een zo hoog mogelijke waarde te behalen. Uiteraard moet je als opdrachtgver aan het begin van het traject een beeld hebben van wat je nodig hebt. Het grote voordeel van Scrum is echter dat je als opdrachtgever de mogelijkheid hebt om bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht. Maar ook als je het einddoel van te voren precies kent, heeft Scrum toegevoegde waarde.

Het is echter is geen goed idee om de scope van tevoren te bevriezen om de functionaliteit van het eindproduct zeker te stellen. De Scrum methode zorgt ervoor dat de klant steeds een werkend (tussen)product krijgt, waarbij de meest waardevolle functionaliteit steeds als eerste wordt opgeleverd. Door in onderling overleg de scope aan te passen, wordt toegewerkt naar een oplevering van een eindproduct met de hoogste return on investment voor de klant. Dit is dus principieel anders dan de traditionele projectaanpak, waarbij strak wordt gestuurd op het vooraf gemaakte ontwerp, door de scope, de tijd en de kosten te proberen te bevriezen - met de maar al te bekende resultaten... Kortom: door Scrum krijgt de klant maximale 'value for money'.

Opleiding Scrum in n dag gevolgd door begeleid zelfstudietraject

Scrum Training Nederland

Gemiddelde waardering voor de ImprovemenT Scrum Trainingen: Waardering Schaal 1-10 (64 recensies)


Scrum training Scrum Training Inschrijving