Vragen & Antwoorden - Agile Scrum Foundation training

"Waarin onderscheid zich deze Agile Scrum Foundation training?"
"Voor wie is de Agile Scrum Foundation training bedoeld?"
"Ik heb geen ICT kennis. Is de Agile Scrum Foundation training geschikt voor mij?"
"Wat is het verschil tussen de diverse certificaten?"
"Kan ik na de training Certified Scrum Master en/of Certified Product Owner worden?"
"Waar wordt de open-inschrijving training gehouden?"
"Wordt er groeps-korting gegeven?"
"Is de Agile Scrum Foundation training ook beschikbaar als in-house training?"
"Kan ImprovemenT een volledig verzorgd trainingstraject verzorgen, inclusief locatie en catering?"
"Krijg ik een certificaat van deelname?"
"Wanneer kan ik bij de trainer terecht voor mijn praktijkvragen?"
"Is het afleggen van het Agile Foundation examen verplicht?"
"Waar en wanneer wordt het Agile Foundation examen afgenomen?"
"Kan ik ook het Agile Scrum Foundation examen van het Exin afleggen?"
"Wordt de Scrum training in het Nederlands gegeven?"
"Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de training?"
"Ik wil/mag niet alles eten. Kan hiermee rekening worden gehouden?"
"Dit is een relatief goedkope training. Hoe zit het met de kwaliteit?"Waarin onderscheid zich deze Agile Scrum Foundation training?"
De Agile Scrum Foundation training van ImprovemenT is opgezet in lijn met het Agile uitgangspunt: "Learning by Doing". Tijdens het follow-up traject dat volgt op de trainingsdag kunt u terecht bij de ervaren Agile Scrum trainer en coach met uw vragen over de implementatie van Agile Scrum in uw eigen werkomgeving. Dit unieke concept zorgt ervoor dat u direct effectief aan de slag kunt gaan met de introductie of optimalisatie van de Agile Scrum manier van werken.
De Agile Scrum Foundation training is hierdoor veel meer dan slechts een stoomcursus voor (optionele) certificering. Bent u voornemens om een certificaat te behalen, dan ontvangt u tijdens de follow-up persoonlijke begeleiding bij uw voorbereidingen voor het examen. Het slagingspercentage van 100% van deelnemers bewijst het rendement van deze trainings opzet."Voor wie is de Agile Scrum Foundation training bedoeld?"
De Agile werkwijze komt pas volledig tot z'n recht als het organisatie-breed wordt geintroduceerd. Agile Scrum is dus geen exclusief R&D feestje. Naast software architecten, analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers, is de Agile Scrum Foundation training daarom tevens bedoeld voor deelnemers afkomstig van 'aanpalende' disciplines, zoals Sales, Marketing, Service, Beheer, etc. Daarnaast is de training uitstekend geschikt voor managers en afdelingshoofden om zich snel de Agile principes eigen te maken, en een compleet overzicht van de Scrum manier van werken te verkrijgen."Ik heb geen ICT kennis. Is de Agile Scrum Foundation training geschikt voor mij?"
Sinds enige tijd wordt Agile Scrum in toenemende mate toegepast buiten de ICT omgeving, soms zelfs in volledig non-software organisaties. De Agile Scrum Foundation training springt in op deze trend, en voorziet in de behoefte om ook mensen buiten de ICT te voorzien van basisinformatie omtrent het Agile gedachtengoed en de Scrum werkwijze in diverse werkomgevingen. De ervaringen inmiddels opgedaan met de introductie en implementatie van Scrum in nieuwe domeinen, is verwerkt in het trainingsmateriaal. Hierdoor kunnen ook mensen met weinig of geen ICT kennis volledig profiteren van de Agile Scrum Foundation training."Wat is het verschil tussen de diverse certificaten?"
Het Agile Foundation examen is gericht op het toetsen van de Agile principes en methodes, en heeft daarom een bredere scope dan het Professional Scrum Master examen, dat voornamelijk is gericht op de formele definitie en de praktijk van de Scrum werkwijze. Desondanks is er wel een zekere overlap in de examenstof. Onlangs heeft het EXIN het Agile Scrum Foundation certificaat ingevoerd, met als scope zowel het Agile gedachtengoed als de Scrum practices.

Het Agile Foundation certificaat wordt uitgegeven door het Agile Consortium, en wordt uitgereikt in Nederland, Engeland, Zweden en Denemarken. In tegenstelling tot het Professional Scrum Master certificaat, heeft het Agile Foundation certificaat dus beperkte bekendheid. Zowel het PSM I als het PSPO I certificaat worden uitgereikt door Scrum.org, en worden internationaal erkend. Hoewel het EXIN een bekend (Nederlands) examen-instituut is, moet hun Agile Scrum Foundation certificaat zich nog bewijzen.

Het Agile Foundation certificaat is met name bekend in IT kringen (banken, verzekeraars, etc.), want dat is ook het domein van het Agile Consortium. Het Professional Scrum Master/Product Owner certificaat is in die wereld ook wel bekend (met name op de development-afdelingen), maar is toch sterker vertegenwoordigd in de pure technische automatisering en bij (internationale) software bedrijven.

Van de drie examens heeft het EXIN examen de laagste scorings-drempel (minstens 65% van de 40 vragen goed), en lijkt daarmee gemakkelijker dan het Agile Foundation examen (70% van de 60 vragen goed) en het Professional Scrum Master examen (85% van de 80 vragen goed). Het Agile Foundation examen is een closed-book schriftelijk examen, terwijl het Professional Scrum Master/Product Owner examen on-line wordt afgenomen. Het EXIN Agile Scrum Foundation examen kan zowel schriftelijk als on-line worden afgenomen, maar is in beide gevallen closed-book."Kan ik na de training Certified Scrum Master en/of Certified Product Owner worden?"
Dit behoort zeker tot de mogelijkheden. Als alternatief voor (of als aanvulling op) het Agile Foundation examen, kunnen kandidaten kiezen voor het internationaal erkende examen Professional Scrum Master (PSM I) en/of Professional Product Owner (PSPO I). Hiertoe ontvangen kandidaten een op het examen toegespitste zelfstudiegids, alle materialen plus een realistisch proefexamen van ImprovemenT. Onderdeel van het follow-up traject is feedback op dit proefexamen, terwijl kandidaten ook de ervaren Agile Scrum coach van ImprovemenT kunnen raadplegen voor het beantwoorden van vragen. Het betreft een on-line examens, georganiseerd door Scrum.org. Kandidaten kunnen dus zelf bepalen waar en wanneer het examen wordt afgelegd. De kosten voor deelname aan het deze examen bedragen overigens $ 150,- voor PSM I en $ 200,- voor PSPO I, door de kandidaat rechtstreeks te betalen aan Scrum.org."Waar wordt de open-inschrijving training gehouden?"
De open Agile Scrum Foundation Training wordt bij voorkeur gehouden op onze centraal gelegen traingslocatie in IJsselstein. Zonder uitzondering wordt deze locatie door dedeelnemers hogelijk gewaardeerd. Op deze manier kunnen we de grootst mogelijke doelgroep aanspreken. Maar we zijn flexibel! Mocht een groot deel van de deelnemers zich bevinden in een specifieke regio, dan proberen we hierop in te spelen met een andere locatiekeuze."Wordt er groeps-korting gegeven?"
Jazeker. Indien meerdere personen van hetzelfde bedrijf tegelijktijd worden aangemeld, wordt een aanzienlijke korting op het inschrijvingsgeld verleend. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

2 personen: € 450,- per deelnemer (dus in totaal € 900,-)
3 personen: € 430,- per deelnemer (dus in totaal € 1.290,-)
4 personen: € 415,- per deelnemer (dus in totaal € 1.660,-)
5 personen: € 405,- per deelnemer (dus in totaal € 2.025,-)
6 personen: € 400,- per deelnemer (dus in totaal € 2.400,-)

Zijn er meer dan 6 deelnemers van één organisatie, dan bestaat de mogelijkheid om op onze trainingslocatie een besloten Agile Scrum Foundation training te organiseren. Een alternatief is de training als in-house training aan te bieden. Graag bespreken we samen met u de diverse opties, neem hiervoor kontakt op met ImprovemenT."Is de Agile Scrum Foundation training ook beschikbaar als in-house training?"
Uiteraard kan de Agile Scrum Foundation Training ook worden georganiseerd als in-company opleidingstraject. Voor groepen vanaf circa 6 deelnemers wordt het interessant om een in-house versie van de training te organiseren. Naast de scherpe prijs voor een in-house training, is een bijkomend voordeel dat de training perfect kan worden toegesneden op de verwachtingen van de deelnemers en de doelstelling van de opdrachtgever. Hiertoe wordt vooraf een intake-gesprek gehouden. Download de In-House Agile Scrum training brochure, of neem kontakt op met ImprovemenT om de mogelijkheden en bijzonderheden te bespreken. Het is zelfs mogelijk om de in-company Scrum training in het weekend te organiseren; hiervoor geldt een opslag van 10% op de in de brochure genoemde tarieven."Kan ImprovemenT een volledig verzorgd trainingstraject verzorgen, inclusief locatie en catering?"
ImprovemenT kan uw company Scrum training verzorgen op onze goed bereikbare en hoog gewaardeerde trainingslocatie te IJsselstein. De meerkosten hangen af van het aantal deelnemers, volgens onderstaande staffel:
groep van 6 t/m 10 personen: € 2.425,- + € 80,- per deelnemer
groep van 11 t/m 14 personen: € 2.875,- + € 70,- per deelnemer
groep van 15 t/m 18 personen: € 3.250,- + € 60,- per deelnemer
Zo kunt u voor 10 personen een compleet Scrum trainingstraject inclusief locatie-kosten plus lunch of diner laten verzorgen voor slechts € 3.225,- all-in."Krijg ik een certificaat van deelname?"
Iedere deelnemer krijgt desgewenst na afloop van de training een certificaat van deelname uitgereikt. Indien u het proefexamen heeft afgelegd, ontvangt u bij voldoende resultaat bovendien het ImprovemenT Agile Scrum Foundation certificaat."Wanneer kan ik bij de trainer terecht voor mijn praktijkvragen?"
U kunt te allen tijde via email uw vragen stellen aan de ImprovemenT trainer, meestal krijgt u dezelfde dag nog antwoord. Ook per telefoon of Skype kunt u de trainger raadplegen omtrent issues die u bij het toepassen van Agile Scrum in uw eigen omgeving tegenkomt. Dit kan ook nog lang nadat u de training heeft gevolgd. ImprovemenT is oprecht geïnteresseerd in hoe u de Agile principes en de Scrum werkwijze toepast in de praktijk, en denkt graag met u mee. Hierdoor blijft de training ook voeling houden met de praktijk van alledag, hetgeen toekomstige deelnemers van de Agile Foundation training alleen maar ten goede komt."Is het afleggen van het Agile Foundation examen verplicht?"
Nee, formele certificering is optioneel. De Agile Scrum Foundation training geeft op de meeste efficiënte wijze een volledig overzicht van Agile en Scrum. Onderdeel van het follow-up traject is het afleggen van een proefexamen, dat een realistich beeld geeft van de kennis van de Agile principes en de Scrum werkwijze van de deelnemer. Bij voldoende score wordt een ImprovemenT certificaat uitgereikt. Daarna kunnen deelnemers zich opgeven voor het Agile Foundation examen van het Agile Consortium Benelux. Kandidaten ontvangen van ImprovemenT een stappenplan/zelfstudiegids ter voorbereiding op dit examen, en kunnen de ervaren Agile Scrum coach van ImprovemenT raadplegen via email of telefoon voor de beantwoording van vragen."Waar en wanneer wordt het Agile Foundation examen afgenomen?"
Regelmatig geeft het Agile Consortium de mogelijkheid om individueel het schriftelijke Agile Foundation examen af te leggen. Het is ook mogelijk het examen door ImprovemenT te laten organiseren op de trainingslocatie. Hiervoor zijn wel minstens 5 examenkandidaten vereist. Desgewenst kan het on-site examen gecombineerd worden met een additionele evaluatiesessie voor uitwisseling ervaringen van deelnemers en laatste examentips. Dit wordt in onderling overleg tijdens de training afgesproken."Kan ik ook het Agile Scrum Foundation examen van het Exin afleggen?"
Recent heeft het Exin het examen Agile Scrum Foundation aan haar lijst met examens toegevoegd. Het betreft een examen van 1 uur, bestaande uit 40 multiple-choice vragen, waarvan er slechts 26 (65%) goed beantwoord moeten worden. Gezien de onderwerpen welke tijdens het Exin Agile Scrum Foundation examen worden getest, en de lage slagingsdrempel, vormt de ImprovemenT Agile Scrum Foundation training zeker een prima voorbereiding voor dit examen. Ter aanvulling biedt het Exin een proefexamen en een zelfstudiegids met exameneisen. Het examen kan worden afgelegd bij één van de vijf studiecentra van de Open Universiteit in Alkmaar, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De kosten voor dit examen bedragen overigens € 170."Wordt de Scrum training in het Nederlands gegeven?"
Hoewel de trainingen van ImprovemenT ook in het Engels kunnen worden verzorgd, wordt de open-inschrijving training standaard in het Nederlands gegeven. Het meeste trainingsmateriaal, waaronder de slides, zijn echter in de Engelse taal. Deelnemers krijgen wel een Nederlandstalige begrippenlijst, met vertaling en toelichting van alle belangrijkse Agile Scrum termen. Desgewenst kan een in-house training in het Engels worden gegeven."Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de training?"
De Agile Scrum Foundation training vereist geen specifieke voorbereiding. Overstappen op een Agile werkwijze vereist op de allereerste plaats een verandering van mindset, het loslaten van traditionele denkpatronen. Mede gezien de intensiteit, interactiviteit en hoeveelheid onderwerpen die tijdens de training aan de orde komen, is het aan te raden om fit en uitgerust naar de training te komen. Wilt u zich inlezen in de Scrum methodiek, dan is het Scrum Handbook van Jeff Sutherland een goede introductie. Bent u voornemens om het Agile Foundation examen af te leggen, dan kunt u alvast het boekje 'Agile Pocketguide voor wendbare organisaties' aanschaffen. Meer relevante publicaties zijn te vinden op de download-pagina op de ImprovemenT website (de inlogcode ontvangt u bij inschrijving)."Ik wil/mag niet alles eten. Kan hiermee rekening worden gehouden?"
Jazeker. Het diner voor de open-inschrijving training wordt speciaal voor de deelnemers bereid in een kookstudie, gebruik makend van uitsluitend verse, gezonde ingrediënten. Dus zeker geen fastfood! Het uitgebreide diner is smaelijk, gevarieerd en overwegend vegetarisch. Voor aanvang van de training heeft u de mogelijkheid om eventuele dieetwensen door te geven, waarmee bij de bereiding vervolgens rekening wordt gehouden."Dit is een relatief goedkope training. Hoe zit het met de kwaliteit?"
Inderdaad zit de deelnemersprijs aan de onderkant van de markt. Bij sommigen zou dit de indruk kunnen wekken dat het daarom een training van mindere kwaliteit zou zijn. ImprovemenT doet niet mee aan kunstmatige prijsopdrijving, en levert gewoon een prima product voor een eerlijke prijs. De interactieve Agile Scrum Foundation training heeft een hoge kwaliteit, gebaseerd op vele jaren praktijkervaring. De vele, authentieke (!) recensies spreken voor zich.

Agile Foundation Training Agile Foundation Training Agile Scrum Trainer