Kennismaking

ImprovemenT richt vaak de schijnwerper op 'de mens' als belangrijke factor in software en systeem ontwikkeltrajecten. Tijd om de mens achter ImprovemenT BV aan u voor te stellen. Mijn naam is Erik Philippus, 63 jaar levenservaring. Ik ben getrouwd met Marianne Rijvers, en ik heb een zoon, Tim (geboren en getogen op een gerestaureerde zeilklipper). Ik woon samen met Marianne, 4 katten en 3 kippen op de prachtige Liskeshoeve, een landgoed in het buitengebied van Nederweert, Limburg.

Mijn carriere in de technische automatisering is zo'n 35 jaar geleden begonnen toen ik als wetenschappelijk onderzoeker op het Antoni van Leeuwenhoek Huis te maken kreeg met de aansturing van onderzoeksapparatuur (FACS IV). In de jaren daarna heb ik als software engineer, ontwerper en architect deelgenomen aan diverse grote (multidisciplinaire) projecten in diverse domeinen, zoals ruimtevaart, procescontrole, machinebesturingen, embedded systemen, etc. Voor een compleet overzicht verwijs ik u graag naar mijn Curriculum Vitae.

Ik ben altijd een early adoptor geweest van nieuwe methoden en technieken op het vlak van software engineering. Toen object-orientatie z'n intrede deed, was ik er snel bij, en ik was een pionier op het gebied van component-based/model-driven development. En ook nu volg ik het Agile en Lean gedachtengoed op de voet. Daarnaast ben ik vaak betrokken geweest bij platform ontwikkeling, migratie-trajecten en het oplossen van legacy problematiek. Gaandeweg ben ik me steeds meer gaan richten op software architectuur, en me bezig gehouden met het in kaart brengen van de factoren die bijdragen aan een succesvolle architectuur, en daarmee aan het welslagen van een softwareproject. Ik kwam er steeds meer achter dat geavanceerde methoden, tools en technieken op zichzelf geen garantie bieden voor succes - zeker als de menselijke maat wordt vergeten.

Deze ervaring was de inspiratiebron voor het uitwerken van het 'TOP model ': een generiek concept waarin Techniek, Organisatie en Proces in een betekenisvolle onderlinge relatie staan. Dit concept vormt het overkoepelend en pragmatisch referentiekader voor alle trajecten die ik uitvoer. Begin 2006 heb ik mijn eigen bedrijf ImprovemenT opgericht. Ik biedt mij aan als interim Agile Architect, en heb een palet aan diensten op het vlak van agile architecting, project-coaching en Agile en Lean training, certificering en implementatie.

Mijn voornaamste doelstelling is de effectiviteit in teams blijvend te verhogen. Het logo benadrukt het menselijk kapitaal, dat wordt ontgonnen door toepassing van "Tools for Optimum Performance' (TOP). Ik heb een opleiding als coach (diploma TOP-coach behaald in 2000), en in combinatie met mijn jarenlange ervaring in de technische automatisering, geeft mij dat de mogelijkheid om snel te schakelen tussen de verschillende facetten van het maken van complexe (vaak software-intensieve) systemen en processen. Daarnaast zorgt het hebben van een eigen bedrijf ervoor dat bij mij dat niet de technische uitdaging, maar de business value van projecten voorop staat.

Mijn leidraad is optimale synergie tussen hoofd, hart en handen. Mijn missie is vakmanschap maximaal tot zijn recht te laten komen, resulterend in verhoging van het werkplezier en de effectiviteit van medewerkers en een meetbaar zakelijk voordeel voor de organisatie. Mijn bijdrage zie ik als complementair of zelfs voorwaardenscheppend voor de meer vakinhoudelijke focus van mensen. Vooral de laatste jaren is er een trend waarneembaar dat de Agile en Lean werkwijze steeds vaker buiten de IT wereld wordt toegepast. Ik vind dat een prima ontwikkeling, en haak daar graag en enthousiast op in.

Genoeg voorlopig over mijn persoon. Graag maak ik met u een afspraak om te luisteren naar úw verhaal. Mijn kennis en ervaring staat tot uw dienst.

Met vriendelijke groet,
Erik Philippus


Clicky