Erik Philippus

Aangenaam kennis met u te delen!

Ik ben Erik Philippus, en ik heb 35 jaar ervaring in de automatisering. Ik heb als software engineer, ontwerper en architect deelgenomen aan diverse grote (multidisciplinaire) projecten, in uiteenlopende domeinen zoals ruimtevaart, procescontrole, medische apparaten, machinebesturingen, embedded systemen, etc. Begin 2006 heb ik mijn eigen bedrijf ImprovemenT BV opgericht.

Mijn voornaamste doelstelling is de effectiviteit in ontwikkelteams blijvend te verhogen door toepassing van het Agile en Lean gedachtegoed. Naast mijn technisch-inhoudelijke opleiding, beschik ik over het diploma TOP-coach, en ben ik Certified Scrum Master, Scrum Practitioner, Professional Scrum Master en aangesloten bij de Agile & Scrum Alliance. In combinatie met mijn jarenlange ervaring in de technische automatisering, geeft mij dat de mogelijkheid om snel te schakelen en verbanden te leggen tussen de verschillende facetten van het ontwerpen en realiseren van complexe, software-intensieve systemen.

In mijn bedrijf streef ik ernaar om kennis- en ervaringsoverdracht te combineren met het werken in de praktijk. Naast het verzorgen van trainingen, workshops en implementatie-trajecten, ben ik werkzaam als interim architect en Agile Scrum project coach. Daarnaast ben ik columnist, deelnemer aan verschillende forums, en publiceer ik in vaktijdschriften. Ook treed ik met enige regelmaat op als spreker op congressen.

Het logo van ImprovemenT benadrukt het menselijk kapitaal, dat wordt ontgonnen door toepassing van "Tools for Optimum Performance'. Mijn leidraad is - zowel persoonlijk als zakelijk - het streven naar een optimale synergie tussen hoofd, hart en handen. Mijn missie is het technisch vakmanschap van software professionals maximaal tot hun recht te laten komen, resulterend in verhoging van de effectiviteit van medewerkers en een meetbaar zakelijk voordeel voor de organisatie en haar klanten en eind-gebruikers.

Curriculum Vitae

U kunt het CV van Erik Philippus, oprichter en senior consultant van ImprovemenT BV, hier downloaden.